Algemene Leveringsvoorwaarden

Bestellingen

Bestellingen kunt u bij voorkeur opgeven via onze website: www.vanweesholland.com (eventueel per e-mail : bestelling@vanweesholland.com of telefonisch met vermelding van artikelnummers: telefoon: 033 4616426) Niet voorradige artikelen vervallen voor het benodigde franco huis bedrag. Bijbestellingen kunnen na 13.00 uur niet meer in behandeling worden genomen.


Verkoop

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Verpakkingen en flessen kunnen afwijken van de foto’s op de verkoopwebsite. Alle prijzen zijn vrijblijvend, in Euro’s, exclusief BTW en wettelijke afvalsbeheersbijdrage. Artikelen zijn per fles te bestellen tenzij anders aangegeven, bij bestelling per fles is de toeslag € 0,25 Aflevering door geheel Nederland, bestelling vanaf € 1000,- excl. btw, franco huis. Voor bestellingen van € 0,- tot € 1000,- geldt € 35,- excl. Btw bezorgkosten. Voor de eilanden geldt dubbel tarief. Door bij ons te bestellen gaat u volledig akkoord met onze voorwaarden en condities. De 1e order gaat uitsluitend bij vooruitbetaling, na volledige acceptatie van onze voorwaarden. Kredietlimiet maximaal Eur 10.000,- tenzij anders overeengekomen.


Betalingen

Alle goederen blijven onvervreemdbaar eigendom van B.V. Groothandel van Wees tot de factuur in zijn geheel is voldaan, ook bij wederverkoop door curator. Betaling binnen 21 dagen of per automatische afschrijving 3 weken na factuurdatum. Bij stornering en vervallen facturen zal levering pas weer plaatsvinden na volledige betaling. Eventuele curator- en incassokosten komen voor rekening van de afnemer.


Retouren en schades

Klachten met betrekking tot transport en manco's bij ontvangst direct op het vervoersbewijs aantekenen en direct na aflevering goederen bij onze verkoopafdeling melden. Breuk kan alleen vergoed worden als het aangetekend is op het vervoersbewijs. Breukflessen dienen voor vergoeding altijd geretourneerd te worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling. Retourzendingen altijd in overleg met de afdeling verkoop. Bij retourzendingen op verzoek van de klant brengen wij 10% onkosten vergoeding in rekening en bovendien een bijdrage in de vrachtkosten.


Bezoek en afhalen van goederen

Bezoek en afhalen kan alleen op afspraak, tel 033-4616426
Ons bezoek en afhaal adres is Heliumweg 5, 3812 RD Amersfoort. Af te halen goederen dienen minimaal 1 dag vooraf besteld te zijn.
Afhaaltijden: ma-do van 8:00-10:30 / 10:45-12:30 / 13:00-15:00 / 15:15-16:00. Vrijdag tot 14.00 uur